Kiedy nasze dziecko wkracza w wiek przedszkolny, niejednemu rodzicowi sen z powiek spędza decyzja, którą musi podjąć. Dylematem staje się, czy zapisać dziecko do przedszkola publicznego, czy wybrać prywatne. Najczęściej, poza tym, że prywatne jest droższe, większość osób nie wiem, czym różnią się tego rodzaju placówki.

Pozostając przy kwestii finansowej, przedszkole publiczne prowadzi samorząd – gmina. Pięć godzin przeznaczone jest na realizację podstawy programowej i dla rodzica są to godziny bezpłatne. W związku z tym ma on możliwość posyłania dziecka do przedszkola, bez ponoszenia opłat. Z kolei przedszkole prywatne może założyć i prowadzić osoba fizyczna, fundacja, stowarzyszenie, czy jakakolwiek firma.

Decydując się na przedszkole państwowe mamy pewność, że jest ono kontrolowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz sanepid. W przypadku placówek prywatnych, o jakości realizowanej podstawy programowej oraz warunków bytowych, decyduje prowadzący placówkę. Dlatego też, rozważając wybór przedszkola prywatnego warto samemu zobaczyć, w jakim stanie znajdują się pomieszczenia, w których przebywają dzieci oraz poznać ideę, która przyświeca organizatorom. Bardzo często placówki prywatne są profilowane, by ukierunkować dzieci, np. pod kątem artystycznym.

W przypadku przedszkola prywatnego powinniśmy sprawdzić, jakie kwalifikacje ma kadra oraz jakim nadzorom podlega. Istotne będzie także to, co oferuje w ramach czesnego. Osoby, które miały kontakt z placówką bardzo często chętnie dzielą się swoimi opiniami w internecie, dlatego warto poczytać o doświadczeniach innych.

O tym, czy nasze dziecko dobre będzie się czuło w przedszkolu decyduje przede wszystkim dobra atmosfera i troskliwa, profesjonalna opieka. Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki warto porozmawiać z dyrekcją i nauczycielkami, by choć trochę je poznać. Bardzo pomocna będzie opinia innych rodziców, których pociechy uczęszczały do danego przedszkola.

Być może mamy już w domu starszaka i doświadczenie z przedszkolem. Jeśli było ono pozytywne, prawdopodobnie skorzystamy z zaufanej placówki. Jednak, gdy już się sparzyliśmy, ostrożnie będziemy szukali nowego miejsca dla swojej pociechy. Warto poświęcić trochę czasu i podjąć wysiłek, by znaleźć przyjazne przedszkole, w którym dziecko będzie spędzało wiele godzin każdego dnia.